top of page
over

over

VLOOA is een veelzijdig ontwerpbureau die prat gaat op een eigen methodiek waarbij verregaande dienstverlening en ontzorging centraal staan. Over alle schalen heen, van architectuur en ontwerp tot masterplan en kunstinterventies.

Er is geen vernauwing qua opdrachtgever of opdracht, schaal of budget. Iedereen is welkom. Complexe ontwerpopdrachten zijn ons ding. We kiezen geen niche of bepaalde sector, dat houdt ons wakker en alert.

VLOOA ontwerpt niet enkel vanuit de vorm, maar vertrekt ook vanuit de inhoud, een specifieke stijl primeert niet maar ontstaat wel vanuit een eigen werkmethodiek.

Centraal in onze ontwerpen staan steeds de ruimte, licht en zicht, materialisatie en detaillering die doorslaggevend zijn voor de architectuur.

Dankzij onze ervaring binnen verschillende projecten hebben we de ervaring ontwikkeld die nodig zijn om cliënteel met een budgetvraag te begeleiden en zeer budgetbewust te gaan ontwerpen, maar toch met deze budgettaire beperkingen waardige en verrassende architectuur te realiseren.

Onze ontwerpen worden gekenmerkt door onze zoektocht naar ‘ruimtelijke rust’ aan de hand van belijningen van volumes en openingen op elkaar af te stemmen en tot de essentie te beperken die leiden tot een onbewuste, innerlijke rust.

Neem gerust contact op voor een eerste en vrijblijvende kennismaking om samen op zoek te gaan naar een gedeelde interesse en gemeenschappelijk doel.

werkwijze

werkwijze

traject - advies

> algemeen en aankoopadvies

Uw renovatieproject begint met de aankoop van uw droomwoning, voor de aankoop van uw woning is het belangrijk om al vroeg samen te werken met een architect. Laat u daarom bijstaan door een ervaren architect die u hierin advies kan geven.

Contacteer ons vrijblijvend voor uw aankoopadvies van uw toekomstige droomwoning en bekom zo een handige checklist van ons om potentiële woningen te beoordelen.

traject - opmeting en haalbaarheidsstudie

> opmeting

Voor de werken van start kunnen gaan is het belangrijk dat de bestaande toestand van het project nauwkeurig wordt uitgewerkt, deze vormt echter de basis en is essentieel om een vlot traject te kunnen doorlopen en voor zo min mogelijk verrassingen te komen staan.
 

> haalbaarheidsstudie

Op basis van de bestaande toestand wordt afgetoetst bij de gemeente wat alle mogelijkheden zijn om uw project tot een goed einde te brengen, wat kan en wat kan niet. Een studie wordt opgemaakt, voorgelegd en besproken met desbetreffende gemeente.
 

traject - voorontwerp

> kennismaking

We zitten samen en laten u uw verhaal vertellen. We stellen gerichte vragen aan de hand van de overzichtslijst om goed te begrijpen wat u wilt realiseren, samen gaan we op zoek naar wat uw wensen en verlangens zijn.
 

> analyse

Aan de hand van het kennismakingsgesprek en de door u aangeleverde informatie, onder de vorm van uw wensen en verlangens, maken we hiervan een analyse die de basis zal vormen van uw project. Hierbij worden ook de stedenbouwkundige voorschriften in opgenomen en analyse gemaakt van het bouwbudget.
 

> ontwerp

Een analyse is niets zonder ontwerp. Wij presenteren aan u het resultaat van onze analayse, de plannen en een visualtisatie van een eerste voorontwerp en zijn aangepaste vormen voor uw project en inspireren u met een presentatiebundel hiervan.

traject - bouwaanvraag

> opmaak

Na het bepalen van het definitieve (voor-) ontwerp volgt het verfijnen en het verder uitwerken van de plannen. Op basis hiervan wordt de bouwaanvraag voorbereid en samengesteld.
 

> indienen

Alle nodige documenten voor het indienen van de bouwaanvraag worden aangeleverd op het DBA-platform van de Vlaamse overheid, wanneer het dossier volledig is kan het dossier digitaal ondertekend worden door zowel de opdrachtgever als de architect. Na het ondertekenen van het dossier door alle betrokken partijen kan het worden ingediend door de opdrachtgever.
 

> vergunning

Na het digitaal onderteken en indienen van het dossier beginnen de termijnen voor de gemeente te lopen en wordt het dossier ontvankelijk verklaard waarna op het einde van de termijn de vergunning wordt verleend, al dan niet na een openbaar onderzoek.
 

traject - aanbesteding en gunning

> studies

De resultaten van verschillende studies (sondering - stabiliteit - EPB - ...) worden opgenomen en aangepast waar nodig in het aanbestedingsdossier. De communicatie en coördinatie tussen alle betrokken partijen verloopt via de architect.
 

> meetstaat en bestek

Aan de hand van de aanbestedingsplannen wordt een meetstaat en bestek van het project opgemaakt, hierin worden alle hoeveelheden en gemaakte (materiaal-) keuzes in opgenomen, waarop de aannemer een offerte kan opmaken.
 

> prijsaanvragen

Opvragen van offertes bij verschillende aannemers, na het bekomen van de offertes wordt een prijsvergelijking opgemaakt en besproken met desbetreffende aannemers, waarna onze vergelijking wordt besproken met u.
 

traject - uitvoering

> uitvoeringsdossier

Uitvoeringsplannen en -details worden opgemaakt voor de aannemer om de werken te kunnen uitvoeren.
 

> opvolging

Tijdens de werken wordt het bouwproces opgevolgd door de architect en bijgestuurd waar nodig. Dit onder de vorm van werfvergaderingen waarvan nadien verslag wordt opgemaakt en overgemaakt wordt aan alle betrokken partijen.
 

> oplevering

Wanneer de werken zijn voltooid volgt een voorlopige oplevering van de werken, hierbij worden eventuele openstaande punten binnen het jaar uitgevoerd. Eén jaar na datum van de voorlopige oplevering volgt de definitieve oplevering.
 

ons team
meer info

ons team

VLOOA 

 

edward van loocke - santiago amaro - frederic baeckelandt

cc conceptt - cihad turkmen

EPB en VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

feys bvba - vc den hartigh - veco construct - peritas

STABILITEIT

ingenieursburo VICTOR - m2 partners - peritas

meer info

premies voor nieuwbouw

premies voor renovatie

...

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
bottom of page